Zmiany w podatku VAT od stycznia 2017

Biuro rachunkowe w Olsztynie

Zmiany w podatku VAT od stycznia 2017

1 grudnia 2016 Blog 0
moneta

Zmiany w podatku VAT

W nocy z 28 na 29 listopada Senat zatwierdził projekt dużej nowelizacji Ustawy o podatku VAT. Zmiany w ustawie są spowodowane nadużyciami VAT, które w ostatnich latach wzrosło. Uszczelnieni poboru podatku VAT ma na celu zwiększenie wpływów z jego tytułu do budżetu państwa. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Część przepisów zapisanych w ustawie wejdzie w życie roku później czyli 1 stycznia 2018 roku. Zmiany w podatku VAT  to gorący temat, który nie schodzi z czołówek gazet.

Nocne głosowanie

W nocnym głosowaniu udział wzięło 82 senatorów. 53 z nich było za, przeciw głosowało 29. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu. Senat również odrzucił poprawki zgłoszone do projektu przez senatorów PO. Członkowie platformy chcieli przywrócić 22% VAT-u w roku 2017, skreślić poprawkę o wyrejestrowaniu podatnika VAT oraz zgłosić poprawkę dotyczącą solidarnej odpowiedzialności pełnomocników. Nad ostatnią poprawką zaproponowaną przez Kazimierza Kleinę debatowano najdłużej. Senatorowie PiS byli gotowi iść na kompromis w sprawie złagodzenia przepisów o solidarnej odpowiedzialności, jednak wiceminister finansów Paweł Gruza zaapelował o zachwianie oryginalnego zapisu ustawy.

Wzrost dochodów do budżetu państwa

Szacuje się, że dzięki zmianom zapisanym w ustawie uda się zmniejszyć lukę VAT o 3,4 mld zł. Są to dwa punkty procentowe. To bardzo dobra informacja biorąc pod uwagę wyniki ostatniego badania międzynarodowych korporacji na temat sytuacji podatkowej w krajach europejskich. Wynik Polski w tym badaniu był bardzo słaby. Gorzej od naszego kraju wypadły tylko kraje europy wschodniej, w których gospodarka jest w gorszym stanie od naszej. Rząd obiecuje, że zmiany pozwolą na wzrostu uczciwej konkurencji oraz na poprawę warunków prowadzenia biznesu. Stawki VAT 8 i 23% zostaną utrzymane do końca 2018 roku.

Odwrócony podatek VAT

Ustawa przewiduje wprowadzenie odwróconego podatku VAT. Jest to mechanizm, w którym to osoba kupująca ma obowiązek rozliczyć VAT za transakcję. Odwrócony VAT będzie dotyczył kilku konkretnych branż, w których problem z wyłudzeniami był największy. Chodzi tu przede wszystkim o branżę budowlaną, sprzedaż dysków twardych czy foli stretch.